Um okkur
STOFN Fasteignasala er fasteignasala sem byggir á margra ára þekkingu og reynslu. Markmið okkar er að ná góðum árangri í sölu fasteigna, þar sem grundvallarhagsmunir kaupenda og seljenda eru tryggðir með góðum vinnubrögðum. Við hjá STOFN Fasteignasölu ehf. höfum "Heilindi - Dugnaður - Árangur að okkar leiðarljósi".

Hlutverk okkar er að leiða saman kaupendur og seljendur fasteigna með sameiginlega hagsmuni þeirra að leiðarljósi svo báðir aðilar gangi sáttir frá borði, mæli með þjónustunni og leiti til okkar aftur.

STOFN fasteignasla er aðili að Félagi fasteignasala  www.ff.is sem er brýnt hagsmunamál fyrir neytendur. Fasteignasalar innan Félags fasteignasala starfa eftir ströngum siðareglum og viðhalda þekkingu sinni með því að sækja reglulega metnaðarfulla endurmenntun.
Fasteignasalar hjá fasteignasölunni STOFN starfa á grundvelli löggildingar samkvæmt lögum um sölu fasteigna og skipa nr. 70/2015 sbr. lög 131/2015. 
Aðstoðarmenn fasteignasala starfa á grundvelli undanþáguákvæða sömu laga um starfsheimildir nemenda sbr. 8.gr. a. og ákvæða II og IV til bráðabirgða. Við sölu eigna skipta fasteignasalar og aðstoðarmenn fasteignasala með sér verkum í samræmi við ákvæði laga. 

Aðstoðarmenn fasteignasala aðstoða við úttektir eigna og gerð söluyfirlita, aðstoða við gerð kauptilboða, sýna fasteignir og aðstoða við gerð fjárhagslegs uppgjörs. Aðstoðarmaður fasteignasala starfar á ábyrgð löggilts fasteignasala.

Rekstaraðili STOFN er STOFN fasteignasala ehf
STOFN Fasteignasala ehf. Kt. 590413-0460, Suðurlandsbraut 10, 108 Reykjavík. Vsk nr. 115253. Ábyrgðarmaður er Benedikt Ólafsson löggiltur fasteignasali kt. 230367-4349. Tryggingarfélag er Tryggingarmiðstöðin hf. 
Rekstarfélagið er skráð einkahlutafélag hjá fyrirtækjaskrá RSK.